Skip to main content

Cryptocurrency wallets

Multi software wallets
Een multiwallet is een wallet waar je meerdere soorten coins in kunt bewaren.

Jaxx
Jaxx is een van de bekendere multiwallets, maar enkel te gebruiken als zogenaamde hot wallet; een digitale portemonnee voor de korte termijn. JAXX ondersteunt de populairste coins als Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Dash en Zcash.
https://jaxx.io

Exodus
Een andere multiwallet die gestaag terrein wint in de wallet wereld is Exodus. Ze hebben een super klantenservice.

Exodus ondersteunt de meest gangbare cryptocurrency zoals Bitcoin (BTC), Bitcoin Cash (BCH), Civic (CVC), Dash (DASH), Decred (DCR), EOS (EOS), Ethereum (ETH), Ethereum Classic (ETC), Golem (GLM), Litecoin (LTC), OmiseGo (OMG), Qtum (QTUM), Salt (SALT)
https://www.exodus.io

Hardware wallets

Een hardware wallet is een fysieke op een usb lijkend product  waar je cryptomunten op kunt bewaren. Er bestaan diverse leveranciers van deze wallets, waarvan Bitbox, Trezor en Ledger de bekendste zijn.
Zelf gebruik ik de Ledger Nano S en de BitBox.  Klik op de wallet om naar de shop te gaan waar je ze direct kunt kopen.

Paper wallets
Helemaal in het begin van mijn cryptoavontuur gebruikte ik paper wallets. Simpelweg omdat er nog geen andere mogelijkheid was hahaha. Het is enerzijds de veiligste manier van je coins bewaren, maar anderzijds ook fout en verlies gevoelig. Het is  een geschreven of geprinte versie van private key (de sleutel die toegang geeft tot je wallet). Dat maakt het voor het voor haclers onmogelijk is om in jouw wallet te komen. Bewaar dit papiertje goed en eventueel een kopie maken en op een tweede plaatse bewaren. Nog veiliger is als je de sleutel splitst en een deel bewaart bij bijvoorbeeld je ouders en het ander deel bij jezelf. Let op papier kan slijten en kan niet tegen vocht. Ik ken iemand die zijn wallet heeft later graveren in een ijzeren plaatje.

Bewaar altijd een Backup!

Het is zeer belangrijk dat je altijd een backup maakt en deze goed bewaard. bewaar de backup aub niet op dezelfde plek als je originele wallet.


Multi Software wallets
A multiwallet is a wallet where you can store several types of coins.

Jaxx
Jaxx is one of the more well-known multi-wallets, but can only be used as a so-called hot wallet; a digital wallet for the short term. JAXX supports the most popular coins like Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Dash and Zcash.
https://jaxx.io

Trust Wallet
Trust Wallet is also a non-custodial wallet, meaning you have complete control of your private keys.

Exodus
Another multiwallet that is steadily gaining ground in the wallet world is Exodus. They have a super customer service. Exodus supports the most common cryptocurrency such as Bitcoin (BTC), Bitcoin Cash (BCH), Civic (CVC), Dash (DASH), Decred (DCR), EOS (EOS), Ethereum (ETH), Ethereum Classic (ETC), Golem (GLM), Litecoin (LTC), OmiseGo (OMG), Qtum (QTUM), Salt (SALT)
https://www.exodus.io

Hardware wallets
A hardware wallet is a physical USB-like product that you can use to store crypto coins. There are various suppliers of these wallets, of which Bitbox, Trezor and Ledger are the best known.
I myself use the Ledger Nano S and the BitBox. Click on the wallet to go to the shop where you can buy them immediately.

Paper wallets
I used paper wallets at the very beginning of my crypto adventure. Simply because there was no other option hahaha. It is on the one hand the safest way of keeping your coins, but on the other hand also error and loss sensitive. It is a written or printed version of private key (the key that gives access to your wallet). That makes it impossible for haclers to get into your wallet. Keep this paper well and possibly make a copy and keep it at a second location. Even more secure is when you split the key and save a part for your parents and the other part with yourself. Note that paper can wear out and can not withstand moisture. I know someone who engraves his wallet later in an iron plate.

Always keep a Backup!
It is very important that you always make a backup and keep it well. do not store the backup in the same place as your original wallet.

Boek Didi Taihuttu en The Bitcoin Family

JUST ONE CLICK AWAY

Add your Name and your E-mail address in the field below and you can start the download of my 5 secrets to save time and earn Bitcoins! We also share how we multiply our Bitcoins and how you can prepare and travel on crypto with kids!

 

You will also receive an Email when our Book will be available in English and receive a 5% discount!

You have Successfully Subscribed!